Information om översvämningen.

Som de flesta säkerligen redan vet så drabbades vi av en översvämning i samband med skyfallet den 29/7.

Styrelsen har varit i kontakt med föreningens försäkringsbolag Länsförsäkringar och tagit reda på vad som gäller vid skadeanmälan och skadereglering. Såhär skriver Länsförsäkringar:

”Vad gäller medlemmarnas skadade egendom i källaren så omfattas detta inte av bostadsrättstillägget utan varje medlem måste anmäla skadan till sin respektive hemförsäkring. Vad gäller skadat lösöre så är det att rekommendera att medlemmarna själva inventerar och dokumenterar detta via listor och foton.”

Vidare vill vi så snart det bara är möjligt sätta in åtgärder för upptorkning av källarutrymmena så att inget mögel får fäste. Varje medlem behöver gå igenom sitt källarförråd och ta bort skadade och blöta saker samt öppna upp för att underlätta upptorkning. Vi i styrelsen kommer att ta in hjälp från sanerare för att bedöma behovet av avfuktare eller fläktar. Detta påbörjas förhoppningsvis redan nu på Måndag den 6/8.

/Styrelsen

Det ?r inte m?jligt att kommentera.