Gjukes resultaträkning

Gjukes resultatrapport jmf med budget 2017