Trädgårdsgrupp

Föreningens trädgårdsgrupp tar upp planeringen/etappindelningen av uppdraget under 2019.

Melinda Ekerling fick i uppdrag att sätta samman en trädgårdsgrupp som arbetar med att förfina våra uterum.

Gruppens sammansättning uppdateras under maj 2019.

Arbetet ska i möjligaste mån utgå ifrån den utformning av trädgården som trädgårdsarkitekt tidigare tagit fram.
Kontaktperson i trädgårdsgruppen:

  • Melinda Ekerling, Torsgatan 6A, tel: 072-2120105.

Medlemmarna i gruppen:

  • Katharina Lanshammar, Odensgatan 5A, tel: 070-550019
  • Kerstin Rander, Torsgatan 6A, tel: 070-955 44 6

Resurspersoner:

  • Eva Sandberg, Torsgatan 6B, tel: 070-777 20 92
  • Elisabeth Sarafidis, Odensgatan 5A, tel: 073-573 03 44

Nedan kommer kartskissen till trädgården som kommer att modifieras under hösten:

Bilaga 1a förslag 20150308

Bilaga 2b planteringsanv. beskrivning