Trädgårdsgrupp

Föreningens trädgårdsgrupp har arbetat med planeringen/ etappindelningen av uppdraget under hösten 2019. Melinda Ekerling fick i uppdrag att sätta samman en trädgårdsgrupp som arbetar med att förfina våra uterum. Gruppens sammansättning uppdaterades under maj 2019.

Arbetet ska i möjligaste mån utgå ifrån den utformning av trädgården som trädgårdsarkitekt tidigare tagit fram.

Kontaktperson i trädgårdsgruppen:

Kontaktperson i gruppen:

Melinda Ekerling, Torsgatan 6A, mobil: 072-212 01 05

Medlemmarna i gruppen:

Katharina Lanshammar, Odensgatan 5A, mobil: 070-655 00 19

Kerstin Rander, Torsgatan 6A, mobil: 070-955 44 65

Eva Sandberg, Torsgatan 6B, mobil: 070-777 20 92

Catarina Ericson Roos, Odensgatan 5B, mobil: 073-981 15 11

Nedan kommer kartskissen till trädgården som kommer att modifieras under hösten 2019:

Bilaga 1a förslag 20150308

Bilaga 2b planteringsanv. beskrivning