Framtidsgruppen

2012 bildades Framtidsgruppen i Brf Gjuke.
Gruppen är närvarande vilande beroende på att det pågår stora projekt som sträcker sig 1 – 2 år framåt.
Frågor som kommer att tas upp igen är följande:

– disposition av gården och gräsmattan mellan husen

– trapphusens färgsättning/målning och belysning

– gemensamma utrymmen i källaren och vind m.m.