Bostadsrättsföreningen Gjuke

BRF gjukeFöreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och hyra ut lokaler under nyttjanderätt resp. hyresrätt utan tidsbegränsning.

Föreningens organisationsnummer är 717600-0615.