Revisorer

Revisorer:

Bengt Pende  sammankallande

Göran Litsén

Revisorssuppleanter:

Nils Lundahl

Gunnar Enlund