Avfallshantering

Brf Gjuke har källsortering av soporna sedan 1997. Ett soprum finns på gården.

Hämtning av brännbart och komposterbart avfall administreras av Uppsala Vatten men utförs av SamTek.

Hämtning av plast- och metallförpackningar, färgat och ofärgat glas, kartong samt tidningspapper sköts av Returpapperscentralen.

Batterier, glödlampor, lågenergilampor mm samlas i dagsläget ihop av föreningen i därför avsedda kärl och lämnas sedan vid någon av kommunens återvinningscentraler.

Miljöfarligt avfall måste varje medlem själv ombesörja att det lämnas vid någon av kommunens återvinningscentraler.