Parkeringen

Parkering på gården

Föreningen har fjorton garageplatser (1-14) och elva parkeringsplatser. Två av parkeringsplatserna disponeras av våra hyresgäster (orange färg) och fyra är reserverade som gästplatser (grön färg).

För att nyttja gästparkeringen krävs ett enkelt ”parkeringstillstånd”. Parkeringstillståndet utgörs av en lapp med namnet på den familj hos vilken besöket äger rum. Vänligen informera era gäster om detta FÖRE ankomst.  Som tillfällig besökare räknas även anlitade hantverkare. Parkeringstillståndet behövs för att man skall kunna nå ägaren till den tillfälligt parkerade bilen om det skulle behövas.

Som medlemmar kan vi också tillfälligt nyttja dessa platser för t.ex. i- och urlastning, dvs kortvarig parkering. Därefter ska bilen förflyttas till annan parkering.

Kö finns till föreningens garage och parkeringsplatser på gården

Anmälan eller avanmälan till kön för parkeringar görs till föreningens ordförande. Om man köar till både parkeringsplats och garageplats och får sitt andrahandsval, står man ändå kvar i kön för det alternativ man inte fått om man så önskar. Tackar man nej går erbjudandet vidare till nästa i kön.

Parkering i närheten

På Sturegatan, Götgatan/Skolgatan och Fyrisgatan finns möjlighet till kommunal boendeparkering.         Tillstånd för boendeparkering sökes hos kommunen.

Nattparkering kan göras på Götgatan mellan Torsgatan och Skolgatan.