Ordningsregler

Antagna vid ordinarie föreningsstämma 2015.

För att främja trivseln mellan de boende och minimera ekonomiska förluster gäller nedanstående regler. Medlemmar och andra boende i föreningen har ansvar för att se till att även tillfälliga gäster och andrahandshyresgäster följer ordningsreglerna.

Förutom ordningsreglerna gäller också föreningens stadgar samt allmänna lagar och lokala bestämmelser.

Den egna lägenheten

 1. Man får inte koppla köksfläkt/spiskåpa med fläkt direkt till ventilationssystemet. För val av fläktsystem konsultera styrelsen.
 2. Läckande kranar och WC-stolar ska lägenhetsinnehavare åtgärda snarast på egen bekostnad. Reparation av otäta elementventiler betalar föreningen.
 3. Lägenhetsinnehavare som har husdjur ska se till att djuren inte förorenar gården eller övriga utrymmen och inte stör genom oljud.
 4. Man ska inte skaka mattor, sängkläder eller liknande från fönster och balkonger. Det finns piskställning på gården.
 5. Styrelsen ska godkänna färg och utformning samt ge förslag på leverantör, om man vill sätta upp markiser eller balkongskärmar.
 6. Vid uthyrning i andra hand ska skriftlig ansökan om detta lämnas till styrelsen. Information och blankett kan hämtas från föreningens hemsida. Bostadsrättsinnehavaren är dock även under uthyrningstiden ansvarig för att stadgar och ordningsregler följs.
 7. Anmäl omedelbart till styrelsen vid upptäckt av ohyra i lägenheten.
 8. Användning av egen tvättmaskin ska inte förekomma mellan kl. 22.00 och 7.00.
 9. Anpassa ljudnivån från TV, radio eller musikanläggning så att det inte stör grannarna. Hög ljudvolym ska inte förekomma mellan 22.00 och 7.00 på vardagar och mellan kl. 23.00 och 9.00 på helger.
   • Vid ombyggnad eller större renovering ska styrelsen kontaktas innan arbetet påbörjas. Vissa arbeten kräver bygganmälan eller bygglov från kommunen. Förekommande fall är det föreningen som söker tillstånde och lägenhetsinnehavaren debiteras för den kostnaden.
   • Byggsopor ska inte läggas i soprummet, inte lämnas i trapphuset eller i övrigt i fastigheten. För beställning av avfallsbehållare behövs styrelsens godkännande.
   • Informera grannarna t.ex. genom anslag i entrén om vilka dagar arbetet ska pågå och när det beräknas vara klart. Styrelsen ska erhålla intyg från behörig hantverkare inom el- och vvs-arbeten om att arbeten utförts fackmässigt.
   • Verksamhet som kan vara störande ska inte bedrivas mellan 20.00 och 7.00 på vardagar och 20.00 och 9.00 på helger.
 10. Kontrollera att lägenhetens brandvarnare har fungerande batterier.

Gemensamma utrymmen

 1. Entré och källardörrar Dörrar ska hållas stängda och låsta. Meddela styrelsen om dörrstängaren till porten inte fungerar. Källarfönstren ska vara stängda nattetid.
 2. För allas säkerhet får inte trapphusen, vind- och källargångar blockeras med privata föremål.
 3. Tvättstugorna används enligt det anmälningsschema som finns uppsatt i källaren. Ordningsregler för tvättstugor finns i direkt anslutning till mangel-/strykrum, torkrum och tvättstuga.
 4. Dörrmatta får inte placeras utanför den egna lägenhetsdörren.
 5. Olika återvinningskärl för kompost, brännbart, tidningar, plast, glas, lampor finns i soprummet. Ingenting får läggas utanför sopkärlen.

Gården

 1. Gästparkeringen är till för besökare till boende och för boende. Vid parkering gäller alltid att föreningsmedlemmens namn ska vara tydligt synligt i den parkerade bilen (t.ex. i vindrutan).
 2. Vid privata fester på gården bör hänsyn tas till grannarna.

Ordningsreglerna är framtagna av styrelsen 2015.