Fastighetens förvaltning

Brf Gjuke har ingen egen anställd personal utan anlitar olika entreprenörer för fastighetsservice.

Felanmälan
Föreningen har tecknat avtal med MSA Fastighetsservise.

Trädgård
Gräsklippning och övrigt trädgårdsarbete utförts av MSA Fastighetsservise.

Ekonomisk- och administrativ förvaltning
Föreningens redovisning och administration av månadsavgifter mm sköts av Azets insight AB.

Snöröjning.
Snöröjning, sandning och grusning av trottoarer och entrégångar samt utanför garage på gårdarna sköts av MSA Fastighetsservise. Kontakta någon i styrelsen vid behov av ytterligare sandning/grusning.

Trappstädning
Styrelsen för brf Gjuke har nu tecknat avtal angående trappstädning med Glans & Fresh AB. Städning kommer att ske efter särskild arbetslista med våtmoppning av golv varannan vecka. Varannan vecka sopas golvet i entrén upp till första vilplan. Våttorkning av källargångar och toaletter kommer att ske 1 ggn/månad.

Hisservice
OTIS AB har ansvar för service och jour på hissarna. Felanmälan skall i första hand ske till dem. Anslag med journummer finns i hissarna.