Allmänt om fastigheten

Byggnaderna uppfördes under åren 1956 och 1957 inom Uppsala kommun och har beteckningen Luthagen 72:1.

Fastigheten rymmer bostäder för 44 hushåll, fördelade enligt nedan:
16 lägenheter om 5 rum och kök
16 lägenheter om 4 rum och kök
4 lägenheter om 3 rum och kök
4 lägenheter om 2 rum och kök
4 lägenheter om 1 rum och kök

Den totala lägenhetsytan är 4835 kvm. Uthyrningslokaler finns i källarplanet med en sammanlagd yta av 323 kvm.

Utförda renoveringar:

1997 Källsortering
1997-1999 Tak och fasad
2003 Stamrenovering och ny el
2004-2005 Hissrenovering
2005 Datanät 100Mbit
2006 Garageportar
2007 Målning och tätning av fönster
2010 Säkerhetsdörrar monterades till hälften av lägenheterna
2013 Stenläggning utanför portarna inkl. cykelparkeringarna
2015 Renovering av garage och flytt av soprummet
2016 Säkerhetsdörrar till så gott som alla lägenheter
2016 Motorvärmarsystem till samtliga parkerings- och garage-platser
2016 Ny kulvert och byte av undercentral för fjärrvärme
2017 Renovering av hyreslokal, Götgatan 6
2017 Iordningställande av f.d. oljetankrum till cykelrum
2018 Målning av balkongskärmar och stuprör
2018 Målning av portarna på Torsgatan
2018 Reparation av dagvattenledning på Odensgatan