Felanmälan

Vad och till vem ska jag anmäla uppkomna fel? – i min bostad eller i gemensamma utrymmen?

  • När något går sönder i den egna bostaden, ansvarar bosstadsrättsinnehavaren själv för att felanmäla detta. Bostadsrättsinnehavaren bekostar själv reparationen. Om skadan täcks av den egna hemförsäkringen, betalar bostadsrättsinnehavaren eventuell självrisk. Om skadan i lägenheten påverkar annan lägenhet, ska även den anmälas till styrelsen.Kontaktuppgifter till fastighetsjour finns anslaget i trapphusen.
  • Om något går sönder i gemensamma utrymmen som trapphus, tvättstugor, hissar med mera, felanmäls detta till någon ur styrelsen. Styrelsen ansvarar sedan för felanmälan. Föreningen står för kostnaden av reparationen, om det inte är så att skadan uppstått genom bostadsrättsinehavarens försumlighet. Kontaktuppgifter till styrelsens medlemmar finns anslaget i trapphusen. Och e-post till styrelsen kan skickas genom att klicka HÄR.
  • Allt som har med nycklar till bostadsrätten att göra går det att läsa om HÄR