Att bo i bostadsrätt

Att vara medlem i en bostadsrättsförening innebär både rättigheter och skyldigheter. I informationsskriften ”Att bo i bostadsrätt”, som tagits fram av SBC, en centralorganisation för bostadsrättsföreningar där brf Gjuke är medlem, får du information om de villkor och regler som gäller för dig som medlem i en bostadsrättsförening. Brf Gjuke är en s.k. äkta bostadsrättsförening, vilket kan vara bra att känna till när du läser skriften.

Lagregler för bostadsrättsföreningar finns i Bostadsrättslagen (BRL) och Lagen om ekonomiska föreningar (FL). Lagarna kompletteras med förenings egna stadgar.

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman. Medlemskapet ger dig rösträtt på stämman och därmed möjligheten att vara med och fatta viktiga beslut. Till föreningsstämman kan du även komma med egna förslag till beslut genom att lämna in motioner.