Valberedning

Lena Hallergård, sammankallande

Sonja Heedh

Maria Borgström