Lås och nycklar

Föreningens nycklar är kopieringsskyddade. Boende i föreningen ansvarar för att utkvitterade lägenhetsnycklar hanteras på ett säkert sätt. Lägenhetsnyckeln går även till samtliga gemensamma utrymmen i båda fastigheterna.

  • Nycklar till bostadsrätten handhas av Certego, dock ej 7- och 9-tillhållarlåsen vilka är lägenhetsinnehavarnas eget ansvar.
    Kotaktuppgifter till Certego: Fyrislundsgatan 68 Box 227 751 04 Uppsala
  • Öppettider butik: vardagar kl. 7:00 – 17:00
    Jour: 16:00 – 07:00, jouravgift 1000:- tas ut vardagar efter kl. 16:00 samt helger)
  • Telefon: 018 – 56 90 00
    Jourtelefon: 020 – 24 00 00
Detta gäller både när en ny nyckel ska beställas och vid försäljning av lägenheten då
nycklarna via Certago lämnas över från säljaren till köparen.

Det finns två huvudnycklar vilka är deponerade hos Certago. Om medlem i föreningen blir utelåst, måste denne vända sig till Certago som mot ersättning skickar en jourbil. Medlemmen måste kunna legitimera sig för att bli insläppt.