Kategoriarkiv: Uncategorized

Nya nummer av Gjukebladet

Vi publicerar hädanefter våra gjukeblad på vår hemsida så att dom går att läsa när som helst.

Gjukebladet för December finns nu att läsa HÄR och för Januari finns det HÄR

Vår pergola

Lagom till höstens kräftskivemörker har belysning i pergolan monterats…. mysigt.

Ordinarie stämma den 8/4 kl. 17:30

Den 8/4 kl. 17:30 håller Brf. Gjuke sin 63 årsstämma. Kallelse har delats ut idag. Om det är någon medlem som känner att dom inte nåtts av kallelsen så meddela en styrelsemedlem omedelbart.

Målning av källargången på Odensgatan

På Onsdag (30/1) påbörjas målningen av Odensgatans källargång. Den kommer att pågå hela Onsdagen och Torsdagen. Källaren och utrustningen i källarplanet kan inte nås eller användas under den tiden. På Fredag (1/2) är källaren åter tillgänglig för oss.

Mvh. STYRELSEN

Ny tvättmaskin på Torsgatan

På Torsgatan har en alldeles ny tvättmaskin ersatt den gamla Miele-maskinen som gick sönder i slutet av sommaren.

Den nya maskinen är av samma typ som de på Odensgatan och tar 0-7Kg tvätt.

Uppdatering om översvämningen.

Två av våra hyresgäster i kontorshotellet har fått evakueringslokaler av oss i föreningen. Resten av våra hyresgäster får tyvärr ordna med egen evakuering.

För att hjälpa våra hyresgäster upplåter vi utrymmen för lagring av möbler och andra inventarier i det gamla mangelrummet och i ”elrummet” på Odensgatan.

Nu har vi i styrelsen riggat det mesta för att starta igång renoveringen av våra vattenskadade källarlokaler. Det som har blivit förstört av översvämningen är:

  • Kontorshotellet
  • Golvet i källargångarna
  • Nedsmutsning av samtliga källarutrymmen på Odensgatan
  • Nedsmutsning av UC och bastun på Torsgatan

Starten av saneringen kan påbörjas så fort som kontorslokalerna är tömda. Gissningsvis under nästa vecka.

Renoveringen kommer att medföra buller, damm och andra störmoment. Snälla ha tolerans och förståelse. Det är föreningens egendom som skall renoveras och förvaltas.

Uppdatering om översvämningen.

Vi i styrelsen har nu varit i kontakt med skadereglerare och sanerare. Problemet är att dessa är hårt belastade och att det kommer att ta tid för oss att få hjälp av dom.

Sedan i måndags står en container på gästplatserna på Odensgate-sidan. Använd denna för att göra er av med vattenskadat material (efter att ni har fotograferat det till försäkringsbolaget).

Allmänna utrymmen såsom mangelrum och torkrum kan komma att tas i anspråk för att vi skall kunna evakuera våra hyresgäster under tiden vi sanerar och renoverar deras lokaler.

Fortsättning följer…

Information om översvämningen.

Som de flesta säkerligen redan vet så drabbades vi av en översvämning i samband med skyfallet den 29/7.

Styrelsen har varit i kontakt med föreningens försäkringsbolag Länsförsäkringar och tagit reda på vad som gäller vid skadeanmälan och skadereglering. Såhär skriver Länsförsäkringar:

”Vad gäller medlemmarnas skadade egendom i källaren så omfattas detta inte av bostadsrättstillägget utan varje medlem måste anmäla skadan till sin respektive hemförsäkring. Vad gäller skadat lösöre så är det att rekommendera att medlemmarna själva inventerar och dokumenterar detta via listor och foton.”

Vidare vill vi så snart det bara är möjligt sätta in åtgärder för upptorkning av källarutrymmena så att inget mögel får fäste. Varje medlem behöver gå igenom sitt källarförråd och ta bort skadade och blöta saker samt öppna upp för att underlätta upptorkning. Vi i styrelsen kommer att ta in hjälp från sanerare för att bedöma behovet av avfuktare eller fläktar. Detta påbörjas förhoppningsvis redan nu på Måndag den 6/8.

/Styrelsen

Stämmoprotokollet från årsstämman finns nu att läsa och ladda ner

Under fliken ”Medlemmar” finns nu menyvalet ”Stämmoprotokoll”. Där kommer protokollen från årsstämmorna att publiceras framöver.

Tvättstugan på Odensgatan är öppnad!

Välkomna att tvätta i den nyrenoverade, miljövänliga och toppmoderna tvättstugan på Odensgatan.

Styrelsens mål har varit en toppmodern tvättstuga med hög kapacitet, med miljön i fokus och med lägre driftskostnader… dessutom hoppas vi innerligt att vi har minskat bullret i de omkringliggande lägenheterna.

Välkomna att provtvätta!!!