Stämmoprotokollet från årsstämman finns nu att läsa och ladda ner

Under fliken ”Medlemmar” finns nu menyvalet ”Stämmoprotokoll”. Där kommer protokollen från årsstämmorna att publiceras framöver.

Det ?r inte m?jligt att kommentera.