Målning av källargången på Odensgatan

På Onsdag (30/1) påbörjas målningen av Odensgatans källargång. Den kommer att pågå hela Onsdagen och Torsdagen. Källaren och utrustningen i källarplanet kan inte nås eller användas under den tiden. På Fredag (1/2) är källaren åter tillgänglig för oss.

Mvh. STYRELSEN

Det ?r inte m?jligt att kommentera.