Uppdatering om översvämningen.

Två av våra hyresgäster i kontorshotellet har fått evakueringslokaler av oss i föreningen. Resten av våra hyresgäster får tyvärr ordna med egen evakuering.

För att hjälpa våra hyresgäster upplåter vi utrymmen för lagring av möbler och andra inventarier i det gamla mangelrummet och i ”elrummet” på Odensgatan.

Nu har vi i styrelsen riggat det mesta för att starta igång renoveringen av våra vattenskadade källarlokaler. Det som har blivit förstört av översvämningen är:

  • Kontorshotellet
  • Golvet i källargångarna
  • Nedsmutsning av samtliga källarutrymmen på Odensgatan
  • Nedsmutsning av UC och bastun på Torsgatan

Starten av saneringen kan påbörjas så fort som kontorslokalerna är tömda. Gissningsvis under nästa vecka.

Renoveringen kommer att medföra buller, damm och andra störmoment. Snälla ha tolerans och förståelse. Det är föreningens egendom som skall renoveras och förvaltas.

Det ?r inte m?jligt att kommentera.