Uppdatering om översvämningen.

Vi i styrelsen har nu varit i kontakt med skadereglerare och sanerare. Problemet är att dessa är hårt belastade och att det kommer att ta tid för oss att få hjälp av dom.

Sedan i måndags står en container på gästplatserna på Odensgate-sidan. Använd denna för att göra er av med vattenskadat material (efter att ni har fotograferat det till försäkringsbolaget).

Allmänna utrymmen såsom mangelrum och torkrum kan komma att tas i anspråk för att vi skall kunna evakuera våra hyresgäster under tiden vi sanerar och renoverar deras lokaler.

Fortsättning följer…

Det ?r inte m?jligt att kommentera.